Station Grön Konst & Kafé


----------------------------------------------------------

Öppettider

Dagligen måndag - söndag 10.00 - 16.00

--------------------------------------------------------


Viktig information till alla våra besökare!

Våra gästers och vår personals säkerhet är vår högsta prioritet.
Vi följer noga myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

För att beakta avstånd och undvika kontakt har vi under hösten endast släppt in max 8 personer samtidigt i konsthall och kafé.

Framöver begränsar vi nu besökarna till ett sällskap åt gången med
max 4 personer i konstgalleriet.
Vi kommer ge varje bokat gruppbesök 15 min. Se under - Boka

Enskilda visningar av konsthallen kan även bokas på andra tider. Se "Boka"


Vi hoppas genom detta skapa ett säkert och givande besök.

Välkommen !